Basisplaat

Blue Baseplate 32 x 32
Blue Baseplate 32 x 32 Grondplaat
Item no: 3811 Blauw - Blue - Blau
€ 9,99
White Baseplate 16 x 32 - used
White Baseplate 16 x 32 - used Grondplaat
Item no: 3857 Wit - White - Weiss
€ 11,22
Red Baseplate 16 x 32 - used
Red Baseplate 16 x 32 - used Grondplaat
Item no: 3857 Rood - Red - Rot
€ 14,99
Green Baseplate 24 x 32 with Set 351/545 Dots Pattern - used
Green Baseplate 24 x 32 with Set 351/545 Dots Pattern - used Grondplaat
Item no: 10p05 Groen - Green - Grün
€ 6,92
Green Baseplate 16 x 22 - used
Green Baseplate 16 x 22 - used Grondplaat
Item no: 210 Groen - Green - Grün
€ 17,48
Green Baseplate 16 x 24 - used
Green Baseplate 16 x 24 - used Grondplaat
Item no: 3334 Groen - Green - Grün
€ 9,54
Blue Baseplate 32 x 32 - used
Blue Baseplate 32 x 32 - used Grondplaat
Item no: 3811 Blauw - Blue - Blau
€ 8,99
Bright Green Baseplate 32 x 32 - used
Bright Green Baseplate 32 x 32 - used Grondplaat
Item no: 3811 Doorzichtig Fel Groen - Trans-Bright Green - Transparent Knallgrün
€ 9,99
Dark Gray Baseplate 16 x 32 - used
Dark Gray Baseplate 16 x 32 - used Grondplaat
Item no: 3857 Donker Grijs (oud) - Dark Gray - Dunkelgrau (alt)
€ 14,60
White Baseplate 8 x 16 - used
White Baseplate 8 x 16 - used Grondplaat
Item no: 3865 Wit - White - Weiss
€ 4,28
Light Gray Baseplate 16 x 16 - used
Light Gray Baseplate 16 x 16 - used Grondplaat
Item no: 3867 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt)
€ 10,70
Green Baseplate 24 x 32 with Rounded Corners - used
Green Baseplate 24 x 32 with Rounded Corners - used Grondplaat
Item no: 10b Groen - Green - Grün
€ 6,86
Light Gray Baseplate 48 x 48 - used
Light Gray Baseplate 48 x 48 - used Grondplaat
Item no: 4186 Licht Grijs (oud) - Light Gray - Hellgrau (Alt)
€ 24,56
Red Baseplate 32 x 32 - new
Red Baseplate 32 x 32 - new Grondplaat
Item no: 3811 Rood - Red - Rot
€ 9,99
Light Bluish Gray Baseplate 32 x 32 - new
Light Bluish Gray Baseplate 32 x 32 - new Grondplaat
Item no: 3811 Licht Grijs (nieuw) - Light Bluish Gray - Hellgrau (neu)
€ 9,99